Tilläggsregistrera

De quarterhästar som kommer in i Sverige från annat EU-land och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett godkänt pass utfärdat i ett annat EU-land. Om hästens pass är EU-godkänt gäller det som vilket annat pass som helst och ska alltid följa hästen. Men om passet inte är godkänt måste det kompletteras eller ett helt nytt pass utfärdas enligt EU-förordningen nr 2015/262.

Kravet på tilläggsregistrering gäller även Quarterhästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016 och som inte redan är registrerade i Sverige. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.

Registrera din importerade häst i Sverige

Kravet på pass gäller även för importerade hästar. Har hästen ett pass utfärdat i EU ska du inte ansöka om ett nytt pass, däremot behöver du tilläggsregistrera din häst. Om du däremot importerar en häst från ett land utanför EU måste du ansöka om ett pass och registrera din häst inom 30 dagar.

Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar från att hästen kommer till Sverige. Så de hästar som finns i Sverige innan den 1 januari 2016, ska ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016.

Så här tilläggsregistrerar du din Quarterhäst:

  • Ta ut en godkänd id-kontrollant som gör en id-kontroll och läser av ev. chip på hästen. Id-kontrollanten kontrollerar att konturdiagrammet är korrekt ifyllt och signerar på avsedd plats i passet.
  • OBS! Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten som sedan skall stämpla och signera.
  • Saknas konturdiagram skall ett nytt sådant göras av godkänd ID-kontrollant.
  • Fyll i en ansökan om tilläggsregistrering, den hittar du nedan.
  • Skicka in passet i original tillsammans med ansökningsblankett för tilläggsregistrering samt hästens registreringsbevis från AQHA i original till:

SQHA
c/o Malin Fahlesson 
Berg Bredegården 2 
540 17 Lerdala             

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet och registreringsbeviset kommer att returneras med rekommenderad post mot postförskott.