Registrering av ägarbyte

När köpare och säljare är överens om villkoren för köpet av hästen ska en sk. ”transfer report” fyllas i och skickas till AQHA snarast möjligt. Regel 224 i AQHAs regelbok.

Ett sådant formulär kan hämtas från AQHAs hemsida, eller klicka på länken nedan:Transfer report – Registrering av ett ägarbyte

Transfer Report

Formuläret ska innehålla uppgifter om namn och registreringsnummer på hästen (om det gäller ett oregistrerat föl ska födelseår + reg.nummer på far och mor fyllas i).
Sedan fyller du i datum (månad/dag/år) för försäljningen och köparens namn, adress och telefonnummer + ev. medlemsnummer i AQHA. Dessutom ska säljarens namn, adress, telefon och medlemsnummer i AQHA, samt säljarens namnunderskrift finnas med.

Det är vanligtvis säljarens skyldighet att se till att detta dokument upprättas, undertecknas och snarast skickas till AQHA tillsammans med hästens registreringsbevis i original.

Vem som står för kostnaden för denna ”transfer” är en fråga för köpare och säljare att komma överens om, men betalningen måste åtfölja ”transfer report”.

Om köparen är medlem i AQHA är kostnaden $15. Om köparen inte är medlem är kostnaden $55 och inkluderar då automatiskt ett års medlemsskap.
Om köparen är ”Youth” dvs ej fyllt 19 år är kostnaden $30 för icke medlem och inkluderar ett års medlemsskap.

Betalningen sker enklast genom VISA eller Master Card.

Har du fler frågor om Transfer report, hör av dig till SQHAs registrator.

registrator@sqha.se

Här finns även en videoguide skapad av AQHA hur man genomför ett ägarbyte. Filmen har engelskt tal.