Hur blir jag medlem?

Medlemsskapet betalas in till SQHA’s plusgiro 880296-9.

Skriv ditt namn, adress, telefon samt e-mail på inbetalningstalongen. Om du betalar via internet och inte får med allt räcker det tillsvidare med med namn o mejladress, övriga uppgifter kan du mejla SQHA.

Mailadressen är viktig för att vi ska kunna maila ut ditt medlemskort. Från och med 2012 skickar SQHA inte ut några fysiska medlemskort längre utan endast ett medlemskort via mail som man själv kan skriva ut vid behov.  Som medlem har man rösträtt på årsmötet. Vem som helst kan bli medlem i SQHA, man behöver inte äga en Quarterhäst för att bli medlem. Medlemskap i SQHA ger rabatter på bland annat tävlingar, hästpass m.m.

Medlemskapet följer kalenderåret. Medlemsskap förnyas efter årsskiftet.

NYA MEDLEMSAVGIFTER INFÖR 2021!

(Gäller från och med dagens datum 2020-12-02)

  • Vuxen (20 år & äldre) 200:- (tidigare 300:-)
  • Ungdom 50:- (tidigare 150:-)
  • NYTT! Familjemedlemskap 2 vuxna & 2 barn skriven på samma adress 400:-

    Bor du utanför Sverige tillkommer +50 kr på medlemsavgiften  

AQHA
Vill man visa eller rida en Quarterhäst på en AQHA show måste ha medlemskap i AQHA. Medlemskapet gäller i regel ett år från ansökningsdagen. Det finns även medlemskap som gäller i tre år respektive på livstid. Amateurkort löses separat och inkluderar även Novicekort om man är berättigad till det.Ditt medlemskort från AQHA skickas ut när ansökan om medlemsskap och betalningen har genomförts. Detta kort ska kunna visas upp vid anmälan till en AQHA show. 

General Membership

1 Year                                                                  $55

3 Years                                                                $140

Life                                                                      $1,250

Amateur Membership

1 Year                                                                  $65

3 Years                                                                $170

Youth Membership

1 Year                                                                  $20

3 Years                                                                $50

Life (through age 18)                                         $100

Har du frågor kring medlemsskap? Kontakta kassor@sqha.se

Bli medlem i SQHA, Svenska Quarterhästföreningen, genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro 880296-9