BLI MEDLEM

Medlemsavgifter 2023

  • Vuxen (20 år & äldre) 200:- (tidigare 300:-)
  • Ungdom 50:- (tidigare 150:-)
  • NYTT! Familjemedlemskap 2 vuxna & 2 barn skriven på samma adress 400:-

    Bor du utanför Sverige tillkommer +50 kr på medlemsavgiften  


Medlemsskapet betalas in till SQHA’s plusgiro 880296-9.
Fyll i formuläret nedan och skicka in din ansökan. På inbetalningen till SQHA fyller du i ditt namn+ medlemsskap. Medlemskapet följer kalenderåret. Medlemsskap förnyas efter årsskiftet.

AQHA
Vill man visa eller rida en Quarterhäst på en AQHA show måste ha medlemskap i AQHA. Medlemskapet gäller i regel ett år från ansökningsdagen. Det finns även medlemskap som gäller i tre år respektive på livstid. Amateurkort löses separat och inkluderar även Novicekort om man är berättigad till det.Ditt medlemskort från AQHA skickas ut när ansökan om medlemsskap och betalningen har genomförts. Detta kort ska kunna visas upp vid anmälan till en AQHA show. 

General Membership

1 Year                                                                  $55

3 Years                                                                $140

Life                                                                      $1,250

Amateur Membership

1 Year                                                                  $65

3 Years                                                                $170

Youth Membership

1 Year                                                                  $20

3 Years                                                                $50

Life (through age 18)                                         $100

Har du frågor kring medlemsskap? Kontakta kassor@sqha.se

Bli medlem i SQHA, Svenska Quarterhästföreningen, genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro 880296-9