SWEDISH QUARTER HORSE CHAMPIONSHIPS 2022

Swedish Quarter Horse Championships 2022

Styrelsen har noterat att vi, i olika forum, fått in frågor gällande varför det endast är en domare på QSM-22. Styrelsen fattade beslutet utifrån att QSM-21 gick back med cirka 75 000kr. Valet stod mellan att erbjuda en domare eller att höja tävlingsavgifterna och beslutet föll på en domare.

Styrelsen kommer att utvärdera resultatet av årets tävling vilket sedan kommer ligga till grund för nästa års tävlingar.

Axevalla Travbana 4-7 Augusti